Privacy & Cookies

Deze website is eigendom van

NM²

Adres: Bosdreef 50, 9255 Buggenhout
BTW: BE0775.737.308
Email: n.meskens@nm-square.com

NM², gevestigd in Buggenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de toegang tot en het gebruik van de website ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Contactgegevens in verband met vragen:

https://nm-square.com/contact/of stuur een mailtje naar n.meskens@nm-square.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

NM² verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken op basis van de manier waarop jij ons jouw gegevens hebt verschaft:

  • Voor- en achternaam
  • Phone Number
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • IP-adres
  • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NM² verwerkt enkel jouw persoonsgegevens voor de doelen die betrekking hebben tot haar werkzaamheden.:

  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om jou de informatie te verschaffen die je gevraagd hebt via ons contactformulier.
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen om een offerte op te maken, nadat je het formulier ingevuld hebt op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NM² bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

NM² verstrekt uitsluitend gegevens  aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via n.meskens@nm-square.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NM² neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via n.meskens@nm-square.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NM² en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar n.meskens@nm-square.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Gebruik van cookies

www.nm-square.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. De cookies kunnen aangepast worden via onze cookiebalk en pop-up.

en_USEnglish